Ετικέτα: Προκυρήξεις Δήμου 2021

Ανοιχτός διεθνές διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων στον Δήμο μας

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για…