Ετικέτα: Ανακοινώσεις Δήμου

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων.

Ανακοίνωση από το γραφείο πράσινου του Δήμου για τον καθαρισμό οικοπέδων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.    Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ.…

Διακύρηξη ανοιχτής διαδικασίας για επισκευή και συντήρηση 20 σχολικών κτηρίων.

Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για…

Κανονικά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου./Δήλωση συμμετοχής από τους Συλλόγους

Κανονικά, με την απαιτούμενη λαμπρότητα, επισημότητα και τάξη, θα διεξαχθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τηρώντας όλα τα…