Ετικέτα: Ανακοινώσεις Δήμου

Ημερήσια άσκηση ετοιμότητας διοργανώνει η ομάδα ΟΦΚΑΘ

Σας ενημερώνουμε ότι η εθελοντική διασωστική ομάδα του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. με αριθμό μητρώου 55/2008 και οι βάσεις ετοιμότητας Ορμύλιας,Κασσάνδρας και Σάρτης Χαλκιδικής την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 (γιορτάζοντας την παγκόσμια ήμερα…

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπέδων.

Ανακοίνωση από το γραφείο πράσινου του Δήμου για τον καθαρισμό οικοπέδων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.    Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ.…

Διακύρηξη ανοιχτής διαδικασίας για επισκευή και συντήρηση 20 σχολικών κτηρίων.

Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για…

Κανονικά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου./Δήλωση συμμετοχής από τους Συλλόγους

Κανονικά, με την απαιτούμενη λαμπρότητα, επισημότητα και τάξη, θα διεξαχθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τηρώντας όλα τα…