Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων τσιπούρες, μπακαλιάροι, κουτσομούρες και λιθρίνια. 

Έλεγχοι στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας διενεργήθηκαν χθες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής από τους οποίους κατασχέθηκαν προϊόντα αλλά και βεβαιώθηκε μία παράβαση.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου:

α) τέσσερα ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους είκοσι οκτώ κιλών (28kg), με ιχθύες του είδους “SPARUS AURATA” (τσιπούρα) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 10 έως 12 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών.

β) δύο ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους δεκαέξι κιλών (16kg), με ιχθύες του είδους “MERLUCCIUS MERLUCCIUS (μπακαλιάρος) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 11 έως 14 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών,

γ) ένα ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους οκτώ κιλών (8kg),ιχθύες του είδους “MULLUS BARBATUS” (κουτσομούρα) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 06 έως 08 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών,

δ) ένα ιχθυοκιβώτιο συνολικού βάρους οκτώ κιλών (8kg), ιχθύες του είδους “PAGELLUS ERYTHRINUS” (λιθρίνι) μικρού μεγέθους διαστάσεων από 11 έως 13 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 15 εκατοστών.

Από τη Λιμενική Αρχή Μηχανιώνας βεβαιώθηκε μία αλιευτική παράβαση κατά ιδιώτη, ενώ διεξάγει έρευνα προς εντοπισμό των κατόχων των υπόλοιπων ιχθυοκιβωτίων .

Όλα τα ανωτέρω αλιεύματα δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων.

 

Facebook Comments Box

Από Symthermnews

This will close in 10 seconds