Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» προϋπολογισμού 528.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι επεµβάσεις επισκευής – συντήρησης που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης
αφορούν τα παρακάτω 20 σχολικά συγκροτήµατα:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

• 1° Νηπιαγωγείο Περαίας
• 3°-4° Νηπιαγωγείο Περαίας
• 1° ∆.Σ. Περαίας
• 1° Γυµνάσιο Περαίας
• 2° Γυµνάσιο Περαίας
• ∆.Σ. Αγίας Τριάδας
• Πειραµατικό ∆Σ ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ν. Επιβατών “Αρχιγένειο”

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

• 2° Νηπιαγωγείο Επανοµής
• 1° ∆.Σ. Επανοµής
• 2° ∆.Σ. Επανοµής
• 3° ∆.Σ. Επανοµής
• ∆.Σ. Μεσηµερίου
• Γυµνάσιο Επανοµής
• Λύκειο Επανοµής
• ΕΠΑΛ Επανοµής

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

• 1° Νηπιαγωγείο Κερασιάς
• Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κερασιάς
• ∆.Σ. Αγγελοχωρίου
• 1° ∆.Σ. Ν. Μηχανιώνας
• ΓΕΛ Μηχανιώνας

 

Facebook Comments Box

Από Symthermnews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This will close in 10 seconds