Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Θερμαϊκού», συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας 1.490.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 1.202.000,00€, ΦΠΑ: 288.480,00€).

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ΕΠΤΑ (7) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3» (περιλαμβάνει
4 τεμάχια), εκτιμώμενης αξίας 580.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2: «Φορτηγό όχημα με ειδικό εξοπλισμό ενισχυμένης καρότσας» (περιλαμβάνει 3
τεμάχια), εκτιμώμενης αξίας 138.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Φορτηγό όχημα με ειδικό εξοπλισμό πλύσης οδών» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο),
εκτιμώμενης αξίας 54.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 4: «Ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο),
εκτιμώμενης αξίας 140.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 5: «Φορτηγό όχημα μικτού φορτίου έως 3,5 tn» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο),
εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 6: «Εκσκαφέας-Φορτωτής» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), εκτιμώμενης αξίας
120.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 7: «Φορτωτής» (περιλαμβάνει 1 τεμάχιο), εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 πλέον
ΦΠΑ 24%

Διαβάστε την περίληψη του διαγωνισμού

19.ada_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΞΔΙΩΡ2-ΤΓ6(1)

Facebook Comments Box

Από Symthermnews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This will close in 10 seconds